Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Dokumenty organizace

Žádost o poskytnutí služby domova se zvláštním režimem (pdf)

Žádost o poskytnutí služby domov se zvláštním režimem (doc)


 Lékařské vyjádření – domov se zvláštním režimem (pdf)

 Lékařské vyjádření – domov se zvláštním režimem (doc)


 Žádost o poskytnutí služby domov pro seniory (pdf)

 Žádost o poskytnutí služby domov pro seniory (doc)


 Lékařské vyjádření – domov pro seniory (pdf)

 Lékařské vyjádření – domov pro seniory (doc)


 Ceník služeb – sazebník úhrad (pdf)


 Leták „domov pro seniory“ (pdf)

 Leták „domov se zvláštním režimem“ (pdf)


 Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby (pdf)


 Plán činnosti organizace na rok 2021 (pdf)

 Plán činnosti organizace na rok 2020 (pdf)

 Plán činnosti organizace na rok 2019 (pdf)

 Plán činnosti organizace na rok 2018 (pdf)

 Plán činnosti organizace na rok 2017 (pdf)


Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2020 – výroční zpráva (pdf)

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2019 – výroční zpráva (pdf)

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2018 – výroční zpráva (pdf)

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2017 – výroční zpráva (pdf)

 Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2016 – výroční zpráva (pdf)


 Organizační struktura – Domov Slunovrat (pdf)


Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (pdf)

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (pdf)