Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Historie

Základní údaje

Název:
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o.

Sídlo:
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

Poslání:
Domov Slunovrat poskytuje pobytovou sociální službu osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškerá podpora a péče vychází z individuálně určených potřeb uživatelů. Domov poskytuje sociální služby odborně a důsledně chrání lidská práva.

IČ:
70631841

Právní forma:
příspěvková organizace statutárního města Ostravy

Statutární orgán:
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel organizace

Vznik organizace:
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 134/7 ze dne 18. prosince 1991, s účinností od 1. ledna 1992, nejprve jako rozpočtová organizace; a později usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 617/14 ze dne 27. září 2000, s účinností od 1. ledna 2001, jako příspěvková organizace.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.                         Číslo účtu: 14225761/0100

Registrace:
Registrace sociální služby č.j. MSK 200191/2011 ze dne 25. listopadu 2011 vydaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Registrované služby: domov se zvláštním režimem (identifikátor: 2575487) – kapacita služby je 32 osob, a domov pro seniory (identifikátor: 1031861) – kapacita služby je 68 osob.

Telefon:
+420 596 133 530

 

ID datové schránky:
qud4mcg

Fax:
+420 590 990 183

E-mail:
slunovrat@domovslunovrat.cz


Historie

Provozování sociálních služeb v objektech ulice Na Mlýnici v Ostravě-Přívoze má více než stoletou tradici. První historicky zaznamenaná zmínka o budově pochází z roku 1875, kdy byl na místě dnešního domova patrový dům s číslem popisným 203, jehož majitelem byl Leopold Königstein.

Důležitým mezníkem pro vůbec první zahájení sociální nebo zdravotní činnosti v tomto objektu byl rok 1901, kdy nemovitost kupuje polský náboženský řád tehdy vystupující pod názvem Kongregace chudých sester třetího řádu sv. Františka, dnes Kongregace sester sv. Františka od blahoslavené Panny Marie Ustavičné pomoci, a zakládá zde „Klášter pro nezhojitelně nemocné“. Tato kongregace vznikla v roce 1844 s hlavním sídlem v Opavě.

V roce 1907 měl klášter pouhých sedm ošetřovatelek, avšak řád měl ambice vybudovat ze svého objektu v Přívoze velký ústav. Proto byly v letech 1909 – 1910 u kláštera postaveny dvě přízemní budovy a klášter změnil název na „Domov pro nevyléčitelně nemocné“. V roce 1921 bylo v domově 61 klientů a počet ošetřovatelek se pohyboval od 12 do 17. Padesátiletá budova však přestávala vyhovovat rostoucímu počtu klientů i provozu kláštera.

V roce 1925 dochází ke zbourání dvou hlavních budov kláštera a výstavbě komplexu tří propojených budov, které si zachovaly svůj původní vzhled dodnes.
Dne 1. 1. 1965 byl objekt vyvlastněn tehdejším Městským národním výborem Ostrava a převodem na Městský ústav sociálních služeb (MÚSS) se kontinuálně zachovává provozování sociálních služeb v těchto objektech až do dnes.
V roce 1992 dostávají všechny ostravské domovy důchodců samostatnou právní subjektivitu, tzv. procesem „rozvolnění MÚSS“.

Od tohoto období se datuje mnoho podstatných změn, které souvisí zejména se zvyšující se úrovní kvality poskytovaných sociálních služeb, zdravotní péče a stupněm vybavenosti. V roce 2004 kupuje statutární město Ostrava od řádu předmětné nemovitosti a stává se vlastníkem objektu.

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 134/7 ze dne 18. prosince 1991, s účinností od 1. ledna 1992, nejprve jako rozpočtová organizace; a později usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 617/14 ze dne 27. září 2000, s účinností od 1. ledna 2001, jako příspěvková organizace.