Ceník služeb

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1. března 2018 (v Kč)
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem)

 

Jednolůžkový pokoj

Položka Denní úhrada Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 150 4200 4350 4500 4650
ubytování 150 4200 4350 4500 4650
Celkem 300 8400 8700 9000 9300

 

 

Dvojlůžkový pokoj

Položka Denní úhrada Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 150 4200 4350 4500 4650
ubytování 140 3920 4060 4200 4340
Celkem 290 8120 8410 8700 8990

 

 

Třílůžkový pokoj

Položka 1 den Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 150 4200 4350 4500 4650
ubytování 130 3640 3770 3900 4030
Celkem 280 7840 8120 8400 8680

 

Poznámka: KD – kalendářní dny

Vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí právní předpis zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210 Kč za den a za poskytnutí stravy na 170 Kč za den. Úhrada za poskytnutí stravy (stravovací jednotka) se skládá z režijních (provozních) nákladů a z nákladů za potraviny.
K úhradám za ubytování a stravu se připočítává měsíční úhrada za úkony péče, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování našich pobytových služeb musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu.

Kompletní sazebník úhrad včetně rozdělení úhrad podle typu diet ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Sazebník úhrad za poskytované služby a podmínky, za kterých jsou uživatelům poskytovány finanční náhrady (vratky) při pobytu mimo zařízení a při ukončení služby – vratky za ubytování, stravu a příspěvek na péči, upravuje vnitřní předpis organizace – Směrnice č. S-01-14.

Směrnici si můžete stáhnout zde.
Příloha č. 1
Příloha č. 2