Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Ceník služeb

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 15. ledna 2021 (v Kč)
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem)

Jednolůžkový standardní pokoj

Položka Denní úhrada Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 160 4480 4640 4800 4960
ubytování 180 5040 5220 5400 5580
Celkem 340 9520 9860 10200 10540

 

Dvojlůžkový standardní pokoj

Položka Denní úhrada Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 160 4480 4640 4800 4960
ubytování 170 4760 4930 5100 5270
Celkem 330 9240 9570 9900 10230

 

Třílůžkový standardní pokoj

Položka 1 den Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 160 4480 4640 4800 4960
ubytování 160 4480 4640 4800 4960
Celkem 320 8960 9280 9600 9920

 

Jednolůžkový pokoj v Rohovém domu (nová přístavba)

Položka Denní úhrada Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 160 4480 4640 4800 4960
ubytování 190 5320 5510 5700 5890
Celkem 350 9800 10150 10500 10850

 

Dvojlůžkový pokoj v Rohovém domu (nová přístavba)

Položka Denní úhrada Úhrada při 28 KD Úhrada při 29 KD Úhrada při 30 KD Úhrada při 31 KD
stravování 160 4480 4640 4800 4960
ubytování 180 5040 5220 5400 5580
Celkem 340 9520 9860 10200 10540

 

Poznámka: KD – kalendářní dny

Vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí právní předpis zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210 Kč za den a za poskytnutí stravy na 170 Kč za den. Úhrada za poskytnutí stravy (stravovací jednotka) se skládá z režijních (provozních) nákladů a z nákladů za potraviny (suroviny).
K úhradám za ubytování a stravu se připočítává měsíční úhrada za úkony péče, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování našich pobytových služeb musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu.

Kompletní sazebník úhrad včetně rozdělení úhrad podle typu diet ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Sazebník úhrad za poskytované služby a podmínky, za kterých jsou uživatelům poskytovány finanční náhrady (vratky) při pobytu mimo zařízení a při ukončení služby – vratky za ubytování, stravu a příspěvek na péči, upravuje vnitřní předpis organizace – Směrnice č. S-01-14.

Směrnici si můžete stáhnout zde.
Příloha č. 1
Příloha č. 2