Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Ceník služeb

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1. července 2022 (v Kč)
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem)

Jednolůžkový standardní pokoj

PoložkaDenní úhradaÚhrada při 28 KD Úhrada při 29 KDÚhrada při 30 KDÚhrada při 31 KD
stravování2005600580060006200
ubytování2406720696072007440
Celkem44012320127601320013640

Dvoulůžkový standardní pokoj

PoložkaDenní úhradaÚhrada při 28 KDÚhrada při 29 KDÚhrada při 30 KDÚhrada při 31 KD
stravování2005600580060006200
ubytování2306440667069007130
Celkem43012040124701290013330

Jednolůžkový pokoj v Rohovém domu (nová přístavba)

PoložkaDenní úhradaÚhrada při 28 KD Úhrada při 29 KDÚhrada při 30 KDÚhrada při 31 KD
stravování2005600580060006200
ubytování2507000725075007750
Celkem45012600130501350013950

Dvoulůžkový pokoj v Rohovém domu (nová přístavba)

PoložkaDenní úhradaÚhrada při 28 KDÚhrada při 29 KDÚhrada při 30 KDÚhrada při 31 KD
stravování2005600580060006200
ubytování2406720696072007440
Celkem44012320127601320013640

Poznámka: KD – kalendářní dny

Vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí právní předpis zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 280 Kč za den a za poskytnutí stravy na 235 Kč za den. Úhrada za poskytnutí stravy (stravovací jednotka) se skládá z režijních (provozních) nákladů a z nákladů za potraviny (suroviny).
K úhradám za ubytování a stravu se připočítává měsíční úhrada za úkony péče, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování našich pobytových služeb musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu.

Kompletní sazebník úhrad včetně rozdělení úhrad podle typu diet ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Sazebník úhrad za poskytované služby a podmínky, za kterých jsou uživatelům poskytovány finanční náhrady (vratky) při pobytu mimo zařízení a při ukončení služby – vratky za ubytování, stravu a příspěvek na péči, upravuje vnitřní předpis organizace – Směrnice č. S-01-14.

Směrnici si můžete stáhnout zde.
Příloha č. 1
Příloha č. 2