Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Praxe a stáže

Odborné praxe studentům

Nabízíme studentům možnost získat praxi v rámci poskytovaných sociálních služeb v našem zařízení (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) pod vedením zkušených odborníků.
Před zahájením praxe je třeba uzavřít smlouvu mezi školou studenta a naší organizací. Dále je třeba dohodnout termíny praxe a na základě potřeb studenta či pokynů dané školy náplň práce – obsah praxe. Délka praxe je na osobní dohodě s vedením Domova Slunovrat v návaznosti na požadavek vysílající školy.

Kontaktní osoba pro praxe studentů:
Mgr. Magdaléna Králová
tel.: +420 596 133 530
mobil: +420 733 764 212
e-mail: kralova@domovslunovrat.cz

 

Stáže

V našem Domově Slunovrat je možno vykonávat stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Stáže je nutno předem domluvit s vedoucí útvaru sociální a přímé péče – Mgr. Magdalénou Královou.
Na základě této domluvy je pak následně sepsána smlouva mezi vysílající a navštívenou organizací, která obsahuje určeného pracovníka, který se bude stážistům věnovat, domluvené termíny jednotlivých stáží, počet stážistů a jejich základní údaje (jmenný seznam včetně data a místa narození).
Stážisté jsou před příchodem na sociální úseky seznámeni s chodem celého Domova a jeho jednotlivými službami, jsou proškoleni v BOZP a PO a je s nimi sepsána písemná Dohoda o mlčenlivosti. Zároveň je každému stážistovi předán dotazník s prosbou o vyplnění v rámci zpětné vazby a následného zkvalitňování našich služeb.
Na závěr stáže je stážistům vydáváno osvědčení.

Kontaktní osoba pro stáže:
Mgr. Magdaléna Králová
tel.: + 420 596 133 530
mobil: +420 733 764 212
e-mail: kralova@domovslunovrat.cz