Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Práva a povinnosti

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zásadně mění přístup k osobám, které chtějí sociální služby využívat, případně už tak dělají. Zákon zaručuje všem osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci pomoc či podporu.
Zákon jasně definuje a následně trvá na dodržování základních zásad poskytování sociálních služeb, jako je zachování důstojnosti a lidských práv osob, které sociální služby využívají. Dále vymezuje individuální rozměr poskytovaných služeb, což znamená, že poskytovatel musí vycházet z potřeb konkrétní osoby, nikoliv skupiny osob či z potřeb poskytovatele služby.
Role zájemců a uživatelů služeb se zcela mění. Právě oni nyní rozhodují o druhu, způsobu a průběhu jim poskytované sociální služby. Výběr služby je nyní v rukou osoby, která ji potřebuje. K nákupu služeb mají osoby k dispozici příspěvek na péči v hotovosti, s jehož přispěním si mohou vybranou sociální službu koupit. Poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu.

Samotným uzavřením smlouvy vše nekončí. Poskytovatelům služeb zákon ukládá dále s osobou plánovat samotné poskytování služby. Uživatelé služeb pak musí počítat s tím, že pracovníci poskytovatele sociálních služeb s nimi budou rozebírat osobní a sociální situaci, že budou vyzýváni k sdělení svých potřeb a cílů a že se společně budou domlouvat na formách, způsobech, konkrétních aktivitách za účelem nastavení vhodné míry podpory.

Tím, že se zajímáte, příp. již využíváte konkrétní sociální služby, neztrácíte lidská práva, svobodu ani právo rozhodovat o svém životě a řešení Vaší situace. Naopak, právě poskytovatel má dodržování Vašich práv při poskytování sociální služby zajistit a podporovat Vás při jejich prosazování. Mimo jiné tak, že vymezí situace, kdy by k porušování Vašich práv při poskytování sociální služby mohlo dojít, a rovněž způsoby, jak bude porušením předcházet, příp. jak tyto situace bude řešit.

Práva a povinnosti mezi uživatelem služeb a poskytovatelem – příspěvkovou organizací Domovem Slunovrat upravují především následující dokumenty:
• Smlouva o poskytování sociální služby
• Pravidla vzájemného soužití
• Soubor informací o poskytování sociální služby

Dokumenty jsou k dispozici na následujících odkazech (formát PDF):

 Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby (pdf)

 Pravidla vzájemného soužití pro domov pro seniory (pdf)

 Pravidla vzájemného soužití pro domov se zvláštním režimem (pdf)


Na níže uvedeném odkaze si můžete stáhnout publikaci, která Vám usnadní orientaci v systému sociálních služeb, který doznal z důvodu přijetí nového zákona o sociálních službách řadu významných změn. Publikace Vás seznámí se všemi podstatnými náležitostmi a bude orientační mapou při poznávání nových zásad poskytování sociálních služeb. Chce Vám ukázat jeho výhody a navést Vaše kroky tak, abyste mohli důstojně kráčet životem.

Stručný průvodce zákonem o sociálních službách (pdf)


Na níže uvedeném odkaze si můžete také stáhnout publikaci, která Vám usnadní orientaci ve standardech kvality sociálních služeb, které upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb, v platném znění. Standardy se zabývají kvalitativní povahou poskytovaných služeb, tím, jak jsou zabezpečeny podmínky ve službě, jaká je povaha vztahu mezi uživateli a pracovníky, jak jsou chráněna práva a důstojnost uživatelů, jak jsou naplňovány principy individuálního poskytování služby a směřování k sociálnímu začleňování osob.

 Standardy kvality sociálních služeb – příručka pro uživatele (pdf)