Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet organizace na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2022 (pdf)


Finanční podpora služeb poskytnutá Moravskoslezským krajem

Sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem organizace, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, byly finančně podpořeny dotací poskytnutou Moravskoslezským krajem.
2016 – dotace ve výši 6 978 000 Kč
2017 –
dotace ve výši 9 708 000 Kč
2018 –
dotace ve výši 15 648 000 Kč
2019 –
dotace ve výši 18 069 000 Kč


Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 70631841, jako správce osobních údajů, tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 25. 5. 2018 do 31. 12. 2018.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:
Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149661.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK 10038, e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00 – 16:00 h., středa 13:00 – 16:00 h.

Jmenování pověřence

Obecná informace o zpracování osobních údajů Domov Slunovrat

Informace o zpracovávání osobních údajů (zaměstnanci/zájemci o práci) – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů (uživatel služby) – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů (fyzická osoba) – Souhlas se zpracováním osobních údajů