Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet organizace na rok 2023 (pdf)

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2025 (pdf)


Finanční podpora služeb poskytnutá Moravskoslezským krajem

Sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem organizace, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, byly finančně podpořeny dotací poskytnutou Moravskoslezským krajem.
2016 – dotace ve výši 6 978 000 Kč
2017 –
dotace ve výši 9 708 000 Kč
2018 –
dotace ve výši 15 648 000 Kč

2019 – dotace ve výši 18 069 000 Kč
2020 –
dotace ve výši 19 230 000 Kč

2021 – dotace ve výši 22 704 000 Kč

2022 – dotace ve výši 22 728 000 Kč

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2022 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 165 000 Kč na projekt „Bezbariérový rohový dům Domova Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2022 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 100 000 Kč na projekt „Dobré teplo pro Domov Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2021 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 145 000 Kč na projekt „Zlepšení mobility klientů Domova Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2020 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 110 000 Kč na projekt „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“.
Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2020 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 60 000 Kč na projekt „Vybudování místnosti pro zemřelé – Domov Slunovrat“.


Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 70631841, jako správce osobních údajů, tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:
KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 033 73 444, ID datové schránky: ewann52, tel. č.: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Kontaktní osobou je pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. číslo: +420 724 256 825.

Jmenování pověřence

Obecná informace o zpracování osobních údajů Domov Slunovrat

Informace o zpracovávání osobních údajů (zaměstnanci/zájemci o práci) – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů (uživatel služby) – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů (fyzická osoba) – Souhlas se zpracováním osobních údajů