Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet organizace na rok 2024 (pdf)

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2026 (pdf)


Finanční podpora služeb poskytnutá Moravskoslezským krajem

Sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem organizace, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, byly finančně podpořeny dotací poskytnutou Moravskoslezským krajem.

2020 – dotace ve výši 19 230 000 Kč

2021 – dotace ve výši 22 704 000 Kč

2022 – dotace ve výši 22 728 000 Kč

2023 – dotace ve výši 25 776 000 Kč

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2023 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 110 000 Kč na projekt „Zvýšení hygieny v Domově Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2023 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 180 000 Kč na projekt „Stabilní bezpečí klientů Domova Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2022 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 165 000 Kč na projekt „Bezbariérový rohový dům Domova Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2022 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 100 000 Kč na projekt „Dobré teplo pro Domov Slunovrat“.

Příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, obdržela v roce 2021 od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 145 000 Kč na projekt „Zlepšení mobility klientů Domova Slunovrat“.


Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 70631841, jako správce osobních údajů, tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ, s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00  Praha 8, IČO: 09692142, ID datové schránky: q4hs4wu, zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Haukem.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Kontaktní osobou určenou pro věcná jednání je pan Petr Štětka, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, petr.stetka@moore-czech.cz, tel. číslo: +420 734 647 701, tel. číslo +420 227 031 495.

Obecná informace o zpracování osobních údajů Domov Slunovrat

Informace o zpracovávání osobních údajů (zaměstnanci/zájemci o práci) – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů (uživatel služby) – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů (fyzická osoba) – Souhlas se zpracováním osobních údajů