Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Režim návštěv v Domově Slunovrat od 5. 12. 2020

Datum publikování: 05.12.2020

Aktualizované platné krizové usnesení Vlády České republiky č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 umožňuje návštěvu třetí osoby u klienta v případě, když se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Koordinace návštěv do zařízení

Počet třetích osob (návštěv) v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází:

  • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
  • Návštěvy budou probíhat každý všední (pracovní) den od 14:00 do 16:00 hodin (návštěva začíná v 14.00 nebo v 15.00 h.). Délka návštěvy je stanovena na 45 minut.
  • Osoba je povinna svou návštěvu oznámit (nahlásit) organizaci minimálně jeden den dopředu. Kontaktní osobou pro oznámení (nahlášení) je vedoucí pobytového úseku nebo vedoucí útvaru zdravotních služeb.
  • Návštěva při vstupu do areálu a po celou dobu své přítomnosti v Domově Slunovrat musí mít na obličeji respirátor s filtrační třídou min. FFP2 bez výdechového ventilu (dle čínského značení KN95) – respirátor zakrývá současně nos i ústa.
  • Návštěva si musí při vstupu do areálu a odchodu z areálu dezinfikovat ruce.
  • Klient Domova Slunovrat musí mít během návštěvy nasazenou roušku, která zakrývá současně nos i ústa.
  • Návštěva doloží doklad (originál či ověřenou kopii) o tom, že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
  • Ve výjimečných případech se může návštěva podrobit POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV-2 přímo v zařízení Domova Slunovrat před zahájením návštěvy, přičemž tuto skutečnost potvrdí svým podepsaným „Čestným prohlášením“.
  • Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
  • Návštěvy probíhají ve vyhrazených prostorách zařízení: aktivizační místnost, návštěvní místnost nebo zahradní areál.

Pro více informací – viz přiložený Příkaz ředitele č. 4/2020.

O dalším vývoji situace v Domově Slunovrat Vás budeme nadále informovat.
Děkujeme za pochopení!

V případě dotazů nebo nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit!

Příkaz ředitele č. 4/2020

Kontakty