Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuální stav ke dni 20. 4. 2020

Datum publikování: 20.04.2020

Dovolujeme si vás informovat o skutečnosti, že k dnešnímu dni neevidujeme žádného klienta ani zaměstnance s příznaky koronaviru COVID-19. K dnešnímu dni byli testováni již všichni zaměstnanci i klienti.

V zařízení je nastavena celá řada preventivních opatření a zdravotní stav klientů je ve zvýšené míře pozorně sledován. Bylo vybudováno izolační oddělení s kapacitou 10 lůžek s přísnými bezpečnostními pravidly, kde z preventivních důvodů izolujeme klienty s běžnými nemocemi nebo ty, kteří se vracejí z hospitalizace. Jsem v pravidelném kontaktu s praktickým lékařem a hygienickou stanicí.

Snažíme se o to, aby všechna přijatá pravidla měla co nejmenší dopad na atmosféru v zařízení a duševní stav našich klientů.

Všem přejeme pevné zdraví a hezký jarní čas.